VÝKLADY KARET 

- tel : 724 807 142

--------------------------------------------------------------------------------

VÍTEJTE NA CESTĚ KE ŠTĚSTÍ

Pomůžeme Vám najít příčinu Vašich problémů a změnit to co nechcete.


 EFT - TERAPIE

konzultace, poradenství

Proč máte problémy?

- Protože víte jak si je vytvořit !

- Protože jste se je naučili mít !

Vytváříte si je z Vašeho myšlení, které vyvolává stres a i na základě stresu si vytváříte další špatné rozhodnutí, které se dříve či později odrazí na energetickém a později i na fyzické těle.

Jakou energii dáváte myšlenkám, které vytvářejí realitu?

Při každodenní úzkosti, přetížení a negativity je narušena celková imunita a hormonální rovnováha těla. Stres je reakce těla na Vaše vnímání, je to naučená schopnost, Vaše naprogramování "JAK SE CÍTIT".

Špatné myšlenkové vzorce si nesete i z dětství. Každá nemoc má své opodstatnění a není náhoda, která část těla právě onemocní.

Pracuji s technikou FASTER EFT = Technika emoční svobody

Je efektivní při řešení negativních emocí a pocitů:

-smutek, strach, vztek, pocity bezmoci, deprese, pocity viny, fobie, vztahy, ublížení...

FASTER EFT se zabývá meridiánovou terapií, která se řadí ve světě mezi velmi uznávané techniky energetické psychologie. Je to psychologická forma, kdy se pracuje s energetickou dráhou meridiánů v těle stejně jako akupresura (čínská medicína), kdy jemnými poklepy prstů stimulujeme důležité body na meridiánech našeho těla. Narušuje tím uložené vzpomínky a mění vnímání a reakce na ně. Trvale rozpouští stres a skutečné příčiny Vašeho problému.

Mezi psychikou a naším tělem je právě energetický systém a teprve odstraněním jeho poruchy odstraníme skutečnou příčinu potíží, ať psychických nebo tělesných. V tom je EFT jedinečné a vyjímečné, že umí tuto poruchu odstranit. Proto má tak skvělé výsledky a pomáhá i tam , kde jiné metody selhaly. 

 Dovolte si být skutečně šťastni a žít svůj život podle svých představ.

NEVYMAŽETE VZPOMÍNKY, ALE ZMĚNÍTE  REAKCI NA NĚ , PŘESTANOU BÝT STRESOVÉ ...

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE TEL.: 724 807 142


VÝKLAD KARET

KARTÁŘKA- MÍLA ŠTÍPKOVÁ


Výklad karet Vám odpoví na Vaše otázky a pomůže při řešení vašich problémů. V kartách je možné najít vysvětlení různých životních situací a problémů. Pomůže osvětlit pozadí problémů a starostí, které vás tíží.

Pracuji s kartami TAROT, MARIÁŠOVÉ, RUNY - magické karty a  I-T´ING...

Dále se zabývám NUMEROLOGIÍ:

Čísla hrají v našem životě důležitou a nezaměnitelnou roli.

Numerologie je již několik tisíciletí využívána jako nástroj, který umí odhalit charakter osobnosti, talent a skryté vlohy konkrétního člověka.

 Najdeme je v našem datu narození, telefonním číslu, značce na automobilu...

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE TEL.: 724 807 142 


PORADENSTVÍ, KONZULTACE

ANNA DIA KOVÁŘOVÁ

Dagmar Kovářová - PRÁCE S ENERGIEMI  - odvádění duší ,

ale i negativních energií do SVĚTLA , práce s duchovním srdcem


Narodila jsem se v jižních Čechách kde žiji dodnes. Lásku k tomuto kraji chovám ve svém srdíčku.

Od dětství mě přitahoval duchovní svět... Má maminka mě láskyplně vedla touto cestou a vyprávěla, jak se jí při těžké životní zkoušce zjevila panenka Marie. Když se nachýlil její čas odchodu z tohoto světa, zjevila se panenka Marie i mě... Byla neskutečnou pomocí při mých pocitech prázdnoty a zdravotních obtížích, které se objevily. Od těch dní se mi začalo pootevírat vnímání a nebesa mě začala učit jak nejlépe pomoci druhým...

MÉ POSLÁNÍ A DARY

Vše začalo vnímáním Božího světla, později se přidávaly obrazy z minulých časů vždy v souvislosti s konkrétním člověkem i dar automatické kresby.

V současnosti se nejvíce věnuji energetické očistě těla (orgánů, čaker) a ochraně lidí při závažných či složitých životních situacích (lékařské zákroky - operace, rodinné vztahy, ztráty blízkých, obavy z cestování...) Dar jasnozřivosti mi pak umožňuje vidět kolem chráněného anděly, při lékařských zákrocích světlo, které protéká rukama lékařů...

 Nebesa mě naučila používat světlo k energetickému čištění lidí, předmětů i prostoru od negativních energií... k čištění dluhů (bloků) z dávných dob i odvádět duše zemřelých do světla ...

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE TEL.: 724 807 142 


MASÁŽE

JANČA

REFLEXNÍ TERAPIE PLOŠEK NOHOU:

-Levandulová masáž

-Medová masáž

Je to stará metoda založená na poznatku, že na chodidle existuje množství bodů a plošek, které jsou propojeny s jednotlivými orgány a částmi těla a to cestou nervových propojení.
Každá noha obsahuje 26 kostí, 7 200 nervových zakončení a 107 vazů! To vše dohromady poskytuje mimořádnou sílu a rozsah pohybu. 

Přestože po nich neustále šlapeme, patří nohy k nejcitlivějším místům těla a chodidla jsou nejvhodnějším místem akupresurních zásahů. 

Na reflexních zónách se dá provést velmi přesná diagnostika stavu jednotlivých orgánů a to podle charakteru změn na kůži a v podkoží a podle bolestivosti v oblasti reflexních plošek. Plošky orgánů, které jsou narušené, reagují při masáži bolestivě a míra bolestivosti udává míru narušení orgánu.

Odcházíte s pocitem lehkosti a uvolnění.

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE TEL.: 724 807 142 


FYTOCENTRUM   

OBERON TITANIUM QUANTUM                                  

Oberon je velmi citlivý přístroj pracující na principu biorezonance buněk. 

Je schopen odhalit různé zátěže organismu, jak fyzického, tak psychického původu,ale i všech plísní ,virů a parazitů ...

CÍLEM JE:

  • Ukázat energetické abnormality jednotlivých orgánů 
  • Najít energeticky nejslabší místa organismu a tyto posílit
  • Detekovat jednotlivé zátěže organismu
  • Včasné zachycení změn organismu oproti ideálnímu stavu
  • Navrhnout optimální skladbu potravin a bylinných preparátů
  • Doporučit dostupné druhy terapie
  • PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE TEL.: 724 807 142 

CHCETE DOSÁHNOUT TOHO, PO ČEM OPRAVDU TOUŽÍTE?

PAK NÁS KONTAKTUJTE NA TEL : 724 807 142


UPOZORNĚNÍ:

  • Tyto služby nejsou náhražkou za lékařskou péči ! 
  • V průběhu konzultace jste za sebe zodpovědný a vše berete pouze jako návrhy, kterými se řídíte dle vlastního uvážení !